Tmi Leena Alajoki-Nyholm
Toimintaterapeutti arjen tukena

Palvelut

Yksilöllinen toimintaterapia kotikäynteinä asiakkaan kotona tai muussa elinympäristössä.

Kohderyhmänä aikuisneurologiset asiakkaat, jotka tarvitsevat tukea esim. toiminnanohjauksessa (ajan hallinta, aloitekyky, toiminnan suunnittelu ja toteutuminen), arjen toiminnoissa ja/tai kaksikätisessä työskentelyssä.


Kelan sopimus 

1.1.2019 - 28.2.2021 Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vantaa.

1.3.2021 - 31.12.2022 Helsinki