Tmi Leena Alajoki-Nyholm
Toimintaterapeutti arjen tukena

Yhteystiedot

Tmi Leena Alajoki-Nyholm

Y-tunnus 1819246-9


Toimintaterapeutti

Leena Alajoki-Nyholm

Patikkamäki 2

02300 Espoo

p. 0400 210932

leena.alajoki-nyholm@luukku.com